Garantiebepalingen


U•GO garandeert dat de fietsen vrij zijn van mogelijke defecten of materiaalfouten, en geeft 2 jaar fabrieksgarantie op alle originele onderdelen. U•GO geeft 5 jaar garantie op frame en vork.
Deze garantie geldt niet voor onderdelen welke onderhevig zijn aan slijtage zoals ketting, tandwielen, remblokken, banden tenzij sprake is van een constructie- of materiaalfout.
Deze garantie is niet overdraagbaar en er kunnen alleen rechten aan ontleend worden door de eerste eigenaar.
Deze garantie geeft alleen recht op het repareren en/of vervangen van een defect onderdeel door een gelijkwaardig alternatief van desbetreffend onderdeel. Arbeidsloon voor de- en montage evenals transportkosten van de fiets vallen niet direct onder deze garantiebepalingen. De garantieclaim dient dan ook altijd vooraf bij de leverancier ingediend te worden. Als de garantie wordt toegekend geldt niet automatisch dat eventuele vervolgschade ook gehonoreerd wordt.
Garantie uitsluitingen gelden bij misbruik of verwaarlozing, onjuist gebruik, vervanging door niet originele onderdelen en wijzigingen van frame en/of vork, onjuiste montage en afstellingen, als er geen juist onderhoud werd uitgevoerd, en bij schade als gevolg van een ongeval.
Bij het indienen van een garantieclaim dient de originele aankoopbon getoond te kunnen worden en de fiets en/of het defecte onderdeel ter inspectie. Een garantieclaim moet ingediend worden bij de dealer welke de fiets geleverd heeft, de eigenaar dient te voorkomen dat de schade verergert, en de fiets dient bij een defect dan ook binnen 2 weken aangeboden te worden ter inspectie.
De aansprakelijkheid van U•GO strekt nooit verder dan de hierboven beschreven garantievoorwaarden en aansprakelijkheid voor eventuele vervolgschade wordt hiermee dan ook uitgesloten.

HOME Garantiebepalingen